Privacy Verklaring

 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Woorden vol liefs, gevestigd te Merkelbeek, Broensdel 36, 6447 EC en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89470184. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft mevrouw L. de Haas. Verantwoordelijke is per email te bereiken via woordenvolliefs@gmail.com.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 april 2023.

 

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om onze dienstenverlening uit te kunnen voeren en u gespecificeerde aanbiedingen te kunnen doen van onze diensten. De persoonsgegevens die in ieder geval worden gevraagd zijn voor- en achternaam, adres en telefoonnummer. Ook wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om contact met u te onderhouden. Tevens worden via uw e-mailadres eventueel door u aangekochte digitale producten geleverd en wordt dit indien u daar toestemming voor heeft gegeven gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele acties, nieuwe producten en nieuwsbrieven. Daarnaast worden uw persoonlijke gegevens én eventueel bedrijfsgegevens (waaronder bedrijfsnaam, adres en KvK nummer) gebruikt voor facturatie en boekhouding. Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefonische gesprekken, chats via social media of WhatsApp, e-mailcontact of via het contactformulier op de website. Eventueel wordt ontbrekende bedrijfsinformatie opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Indien u producten koopt die volgens de wet enkel gekocht mogen worden door personen van 18 jaar of ouder, zullen wij vragen of u 18 jaar of ouder bent, om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting. Via Google Analytics worden uw demografische gegevens geanonimiseerd verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van deze tool om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, hoeveel bezoekers de website heeft, welke onderdelen het meest bekeken worden, hoe effectief eventuele Adwords-advertenties bij de zoekresultaatpagina’s van Google zijn en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daartoe worden analytische cookies geplaatst.

 

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Om u correct te kunnen aanspreken met uw naam.

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en (digitale) producten aan te leveren.

- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en acties.

- Om goederen en diensten bij u (af) te leveren.

- Om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen.

- Voor een correcte facturatie, administratie en boekhouding.

- Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren, geanonimiseerd.

- Het analyseren van de demografische gegevens om inzicht te krijgen in de doelgroep en onze website en aanbiedingen te optimaliseren op de doelgroep en gericht nieuwe klanten te werven, geanonimiseerd.

- Het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen.

- Het verwerken van persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de facturatie, boekhouding of belastingaangifte.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar in verband met administratie, facturatie, belasting, contact leggen, uitvoeren overeenkomsten en het doen van aanbiedingen.

 

De gegevens over uw activiteiten op de website via Google analytics worden 26 maanden bewaard in verband met het verbeteren van de website en het optimaliseren van de doelgroep

 

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dit zijn een stukjes data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt deze basis technische informatie zoals via welke website u op onze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Onze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren en om onze doelgroep in kaart te brengen en aanbiedingen daarop af te stemmen. De website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. Deze worden door ons gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en de analytische cookies worden gebruikt om uw gedrag op deze website in kaart te brengen. De cookies die wij plaatsen gebruiken geen persoonsgegevens en zijn volledig geanonimiseerd. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en/of webshop. Denk aan het ‘bewaren’ van producten of diensten in de winkelwagen, het onthouden van eventuele inloggegevens en het bijhouden of cookies wel of niet geplaatst mogen worden. Google plaatst, in het kader van Google Analytics, analytische cookies op uw apparaat en hierdoor kunnen wij zien wat uw surfgedrag is op onze website. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd. Cookies die niet uiterst noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat u daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar. Indien u niet wenst dat onze website cookies plaatst op uw apparaat, dan kunt u de browserinstellingen aanpassen, zodat u eerst een waarschuwing krijgt alvorens er cookies worden geplaatst. Tevens kunt u indien gewenst dit soort cookies altijd automatisch weigeren. Wij gebruiken op dit moment niet de hiervoor bedoelde tracking cookies. Cookies die eerder geplaatst zijn, kunnen ook verwijderd worden bij uw browserinstellingen. Dit dient per browser en per apparaat te gebeuren. Bij het verwijderen van cookies kunnen functies op de website minder goed werken. Tevens betekent het verwijderen van cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt.

 

Social Media buttons

Wij maken middels onze website eventueel gebruik van social media buttons. Met deze share buttons kan er contact worden gezocht met ons via social media. Tevens kunnen onze berichten hiermee worden gedeeld op uw social media kanalen. Via deze buttons plaatsen Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest en TikTok cookies op uw apparaat. Deze cookies zorgen voor het gebruiksgemak van de website en brengen uw surfgedrag in kaart. Delen van gegevens met derden Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals onze website hosting provider, betalingsprovider, e-mailmarketingprovider, boekhoudsysteem, onze boekhouder en de pakketbezorgdiensten sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Stukken en gegevens worden opgeslagen in de cloud en op de computer. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord. Ook de social media accounts en WhatsApp zijn beveiligd met een wachtwoord. Telefoonnummers worden opgeslagen in de telefoon, die beveiligd is met een pincode. Van de gegevens in de telefoon worden back-ups gemaakt in de cloud.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek neem dan contact met ons op via woordenvolliefs@gmail.com.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens kunt u ons verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u te allen tijde doen. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan woordenvolliefs@gmail.com. U kunt zich via dit e-mailadres tevens afmelden voor een eventuele nieuwsbrief. Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven door ons, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens